Scoateri din fond forestier

Intocmirea studiului pedostational

 

Intocmirea studiului pedostational este lucrare obligatorie conform prevederilor Ordinului nr. 694/2016 (Art. 20, pct. 8) si se intocmeste pentru terenul oferit in compensare in cazul scoaterilor definitive de terenuri din fondul forestier national, care se face doar cu terenuri care sunt in proprietatea beneficiarului.

Aceasta lucrare presupune parcurgerea urmatoarelor etape:

  1. Predarea de catre beneficiar a documentelor necesare intocmirii studiului pedostational;
  2. Identificarea amplasamentului;
  3. Realizarea profilului principal de sol;
  4. Recoltarea probelor de sol in vederea analizarii acestora la un laborator specializat;
  5. Intocmirea studiului.
  6. Predarea catre beneficiar si depunerea spre avizare dupa caz.

 

Intocmirea descrierilor parcelare

 

Intocmirea descrierilor parcelare este lucrare obligatorie conform prevederilor Ordinului nr. 694/2016 (Art. 27, pct. 2) pentru terenurile din fond forestier pentru care nu exista amenajament silvic valabil. Datele din descrierile parcelare sunt utilizate la intocmirea fiselor tehnice de transmitere-defrisare si la calculul obligatiilor banesti, precum si categoria de folosinta aferente terenurilor care fac obiectul scoaterii definitive sau ocuparii temporare.

Fisele de descriere parcelara se intocmesc de catre unitati specializate, atestate de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, pentru efectuarea de lucrari de amenajare a padurilor si vor fi vizate de catre conducatorul structurii teritoriale de specialitate a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.

 

Consultare si intocmirea documentatiilor in vederea scoaterii definitive din fond forestier sau ocuparii temporare a terenurilor situate in fondul forestier national

 

Scoaterea definitiva, ocuparea temporara si schimbul de terenuri se face conform Ordinului nr. 694/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind scoaterea definitiva, ocuparea temporara si schimbul de terenuri si de calcul al obligatiilor banesti cu completarile ulterioare.

S.C. Amenajament S.R.L. va acorda sprijin activ in vederea intocmirii documentatiei si depunerea acesteia in vederea aprobarii.

Pregatirea terenului

1_3

Inlaturarea litierei pentru saparea profilului

Saparea profilului

2_3

Pregatirea pentru recoltarea probelor

Profil de sol executat

3_6

Verificari inaintea studierii si recoltarii

3_4
3_5
3_3
3_7