AMENAJAMENTE SILVICE

NOTIUNI DE BAZA PRIVIND AMENAJAREA PADURILOR

 

Amenajamentele silvice se elaboreaza prin unitati specializate atestate de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, iar contravaloarea lor se suporta de proprietar, pentru suprafete de fond forestier mai mari de 10 ha sau administrator in cazul in care proprietarul are infiintat ocol silvic de regim si care administreaza fondul forestier al acestuia. (Art. 21 – (3) b) din Codul silvic).

Amenajament silvic – studiul de baza in gestionarea padurilor, fundamentat ecologic, cu continut Tehnico-organizatoric, juridic si economic. Addendum-ul este parte a amenajamentului silvic, iar avizarea elaborarii si aprobarea acestuia se fac de catre Comisia tehnica de avizare pentru silvicultura.

Perioada de valabilitate a amenajamentului silvic este de 10 ani, cu exceptia amenajamentelor intocmite pentru padurile de plop, salcie si alte specii repede crescatoare, la care perioada de valabilitate este de 5 sau de 10 ani (Art. 20 – (5) din Codul silvic).

Amenajarea padurilor – ansamblul de preocupari si masuri menite sa asigure aducerea si pastrarea padurilor in stare corespunzatoare din punctul de vedere al functiilor ecologice, economice si sociale pe care acestea le indeplinesc si este activitate de dezvoltare tehnologica.

 

INTOCMIREA AMENAJAMENTULUI SILVIC 

 

Amenajamentul poate fi intocmit pentru persoana fizica, persoana juridica sau mai multe persoane care isi exprima acordul sa-si gospodareasca padurea in cadrul aceluiasi amenajament silvic pe perioada valabilitatii acestuia sau se constituie in Asociatie de proprietari de paduri conform Legii.

Suprafata minima care poate face obiectul amenajamentului este 100 ha (ANEXA Nr. 1 – DEFINITII pct. 55 lit. c) la Codul silvic).

Conform ORDINULUI nr. 766 din 23 iulie 2018

Art. 1

(1) In elaborarea amenajamentului silvic sunt obligatorii urmatoarele etape:

a) sedinta de preavizare a temei de proiectare – Conferinta I de amenajare, cu participarea:

1. sefului de proiect si a expertului care asigura controlul tehnic pentru lucrarile de amenajare a padurilor, denumit in continuare expertul CTAP, din partea unitatii specializate autorizate;

2. sefului ocolului silvic care asigura administrarea sau serviciile silvice, reprezentantilor structurilor ierarhice superioare acestuia si, dupa caz, a proprietarului;

3. administratorului/ custodelui ariei naturale protejate, in situatia in care aceasta este constituita partial sau total peste fondul forestier;

4. reprezentantului structurii judetene sau regionale pentru protectia mediului;

5. reprezentantului autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura sau, dupa caz, al structurii teritoriale de specialitate a acesteia;

b) receptia lucrarilor de teren, care se realizeaza in ultimul an de aplicare a amenajamentului silvic, sau in anul/anii urmator/urmatori acestuia, in cazul in care amenajamentul silvic este expirat, cu participarea:

1. sefului de proiect, proiectantului si a expertului CTAP din partea unitatii specializate autorizate;

2. sefului ocolului silvic care asigura administrarea sau serviciile silvice, reprezentantilor structurilor ierarhice superioare acestuia si, dupa caz, a proprietarului;

3. reprezentantului autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura sau, dupa caz, al structurii teritoriale de specialitate a acesteia;

c) sedinta de preavizare a solutiilor tehnice – Conferinta a II-a de amenajare se organizeaza in anul urmator anului in care se realizeaza receptia lucrarilor de teren, cu participarea:

1. sefului de proiect, proiectantului si a expertului CTAP din partea unitatii specializate autorizate;

2. sefului ocolului silvic care asigura administrarea sau serviciile silvice, reprezentantilor structurilor ierarhice superioare acestuia si, dupa caz, a proprietarului;

3. administratorului/custodelui ariei naturale protejate, in situatia in care aceasta este constituita partial sau total peste fondul forestier;

4. reprezentantului structurii judetene sau regionale pentru protectia mediului;

5. reprezentantului autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura sau, dupa caz, al structurii teritoriale de specialitate a acesteia;

d) analiza si avizarea amenajamentului silvic in comisia tehnica de avizare pentru silvicultura din cadrul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.

 INTOCMIREA ADDENDUM-ului LA AMENAJAMENTUL SILVIC

 

Addendum-ul este parte a amenajamentului silvic, iar avizarea elaborarii si aprobarea acestuia se fac de catre Comisia tehnica de avizare pentru silvicultura. Addendum-ul poate aduce completari amenajamentului silvic in vigoare aprobat prin Ordin de ministru.

 

Consultarea Si Intocmirea documentaTiei In vederea obTinerii avizului de mediu pentru amenajamentul silvic Si a addendum-ului la amenajamentul silvic.

 

Beneficiarul amenajamentului silvic are obligatia de a parcurge procedura legala de avizare de mediu, conform H.G. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

S.C. Amenajament S.R.L. va acorda sprijin activ in vederea intocmirii documentatiei, sustinerea in sedinta de avizare pentru obtinerea avizului de mediu.

 

IntreTinerea limitelor de proprietate, limitelor parcelare Si a bornelor silvice.

 

Intretinerea limitelor de proprietate, a limitelor parcelare si bornelor silvice este lucrare obligatorie conform prevederilor Codului silvic Art. 17 – (2) lit. i. Aceste lucrari se executa de proprietari cu participarea personalului ocolului silvic care asigura serviciile silvice cu un an inaintea inceperii lucrarilor de amenajarea padurilor – faza teren.

S.C. AMENAJAMENT S.R.L. va poate asigura acest serviciu prin personalul ingineresc disponibil, care impreuna cu proprietarul vor asigura improspatarea limitelor de proprietate existente, refacerea limitelor parcelare si a bornelor silvice pe arborii martor. Cu ocazia efectuarii acestor lucrari, toate limitele vor fi ridicate in plan cu aparat GPS Garmin GPSMAP 64. Se va intocmi harta proprietatii si a parcelarului cu determinarea suprafetelor si intocmirea situatiei bornelor silvice din teren. Aceste lucrari sunt recomandate a fi efectuate cu un an inaintea inceperii lucrarilor de amenajarea padurilor – faza teren, pentru a avea timp in corectarea unor eventuale neconcordante. Datele rezultate vor fi utilizate in elaborarea amenajamentului pentru cresterea preciziei si calitatii amenajamentului silvic.

Amenajamente silvice

DSC01184

Mod de prezentare calitativ

Harti silvice precise

15_3

Suport de calitate pentru orientare precisa

Borne silvice

M3367S-4507

Vopsea de calitate pentru rezistenta in timp

1_2

Semne amenajistice

4_2

Borna silvica pe arbore martor

5_2

Borna silvica pe piatra

8_2

Limita parcelara

6_2

Borna silvica pe arbore martor

14_2

Borna silvica pe arbore martor

15_4

Harta arboretelor

15_5

Harta lucrarilor propuse

11_2

Borna silvica pe arbore martor

Borne silvice din piatra

Borna silvica

Borne silvice

Borna silvica pe arbore martor

Bprne silvice pe arbori martor

Borna silvica